Προς την Λοξάδα

ΣΠΗΛΙΑ ΤΣΙΑΝΑΚΑ: Μια αρκετά μεγάλη σπηλιά η οποία κατά την κατοχή ήταν μόνιμο καταφύγιο των χωριανών 
ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΖΕΡΕΜΕΚΟΥ: κάθε χρόνο οι χωριανοί ξεκινούσαν την Παναγία για τα Μετέωρα 
ΝΕΡΑΚΙ: πηγή με τρεχούμενο νερό κάτω από τον Θεαίϊκο μαχαλά 
ΑΛΩΝΑΚΙ: μια επίπεδη περιοχή οπου παλιά παίζανε τα παιδιά 
ΓΑΥΡΩΝΑ: ένα ολόκληρο δάσος από κοτσπιές οι οποίες κατά την ανθοφορία τους προσφέρουν ένα φανταστικό τοπίο 
ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ: κτίστηκε από τον Δημητρακάκη 
ΔΙΣΚΑΡΙΑ: μια πηγή με πολύ νερό και βρύσες.Το νερό αυτό από το 1962 διοχετεύεται στο υδραγωγείο του Αϊλιά , από όπου υδρεύεται το χωριό

 

 

Copyright © Μορφωτικός Εξωραϊστικος Σύλλογος Καναλίων

Created By Papavasileiou Lampros 

 

3.png0.png3.png3.png7.png8.png

Συνδεμένοι

1
Online